• Breaking News

  Wednesday, 14 January 2015

  Phân tích kỹ thuật toàn tập

       Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn đọc đã quan tâm và ủng hộ trang của mình trong thời gian qua, do mỗi bài viết về phân tích kỹ thuật được viết từng lần nên chưa mang tiện ích đến cho bạn đọc.
  Sau đây mình sẽ thống lại toàn bộ kiến thức về Phân tích kỹ thuật trong một bài viết có tên “Phân tích kỹ thuật toàn tập” để các bạn tiện theo dõi.

  http://www.v2htrader.com/search/label/PH%C3%82N%20T%C3%8DCH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT


  Bài 1 : Phân tích kỹ thuật là gì ?
  Các công cụ để tính toán hoặc nhận biết những phạm vi giá sẽ điều chỉnh :

  Bài 2 : Fibonacci trong Phân tích kỹ thuật
  Bài 3 :Dùng Pivot Points để xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự
  Bài 4 :Đường xu hướng (trendline) là gì ?

  Các loại chỉ báo kỹ thuật :
  Bài 5 : Đường trung bình (Moving Averages)
  Bài 6 : Chỉ báo MACD
  Bài 7 : Chi báo RSI (Relative Strength Index)
  Bài 8 : Dải Bollinger Bands
  Bài 9 : Chỉ báo Parabolic SAR
  Bài 10 : Chỉ báo Aroon
  Bài 11 : Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
  Bài 12 : Chỉ báo CCI - Commodity Channel Index indicators
  Bài 13 : Chỉ báo đo dòng tiền - MFI
  Bài 14 : Chỉ báo về dao động AverageTrue Range (ATR)
  Bài 15 : Chỉ số dao động Stochastic
  Bài 16 : Chỉ báo William’s %R
  Bài 17 : Chỉ báo ngắn hạn - Swing Index
  Bài 18 : Lý thuyết sóng Eliiott

  Mô hình Nến Nhật
  Bài 19 : Bearish Engulfing Pattern- Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm
  Bài 20 : Mô hình nhận chìm tăng trưởng - Bullish Engulfing
  Bài 21 : Mô hình mây đen che phủ -Dark cloud cover
  Bài 22 : Mô hình Doji Dragonfly - Doji chuồn chuồn
  Bài 23 : Mô hình Evening Star - Sao Hôm
  Bài 24 : Mô hình Gravestone Doji
  Bài 25 : Mô hình Hammer (cây búa)
  Bài 26 : Mô hình Harami - Người có mang
  Bài 27 : Mô hình Inverter Hammer - Búa ngược
  Bài 28 : Piercing Pattern – Mô hình nến xuyên
  Bài 29 : Mô hình Shooting Star - Sao đổi ngôi
  Bài 30 : Mô hìnhTweezer Top
  Bài 31 : Windows ( Khoảng trống GAP )

  Sử dụng phần mềm Ambibroker
  Bài 32 :Cách lọc cổ phiếu tự động nhanh nhất
  Bài 33 : Chỉ báo kỹ thuật dùng cho Ambibroker ( đã được thử nghiệm )
  Bài 34 : Chỉ báo kỹ thuật dùng cho Metastock ( đã được thử nghiệm )

  ( Tiếp tục cập nhật ) 

                                                                                                             www.v2htrader.com
  Post a Comment

  Tin chứng khoán

  Tìm hiểu Quỹ đầu tư