• Breaking News

  Wednesday, 4 January 2017

  Nhận diện các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán

  Nhận diện các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán

  Nhà đầu từ chứng khoán nên biết trước và cảnh giác đối với những vấn đề tiêu cực thường xuyên hiện hữu trên thị trường chứng khoán để tránh được những rủi ro trong quá trình đầu tư.

  Sau đây là một số hành vi tiêu cực thường xảy ra trên thị trường chứng khoán :

  Xung đột lợi ích ( tư vấn vì lợi ích của nhà môi giới ):
  Nhà môi giới có thể sẽ tư vấn đầu tư cổ phiếu không phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính khách hàng. Nhà đầu tư cần nhận thức rằng, mình muốn được tư vấn đầu tư phù hợp với bản thân mình chứ không phải phù hợp với Nhà môi giới. Các khoản đầu tư phải được tư vấn đều phải cặn kẽ, bao gồm cả việc khuyến cáo các vấn đề rủi ro.  http://www.v2htrader.com/search/label/Kinh%20nghi%E1%BB%87m

  Vi phạm quy định trong giao dịch :
  Các hoạt động sau đây bị xem là vi phạm các quy định trong giao dịch :
  + Đề nghị thực hiện đầu tư chứng khoán mà không xem xét tình hình tài chính của khách hàng và đảm bảo khách hàng không chịu rủi ro.
  + Mở tài khoản khống chế thực hiện việc kinh doanh chứng khoán trái phép.
  + Thực hiện các giao dịch ngoài ủy quyền được giao.
  + Đề nghị mua chứng khoán không thích hợp với khả năng chi trả của khách hàng.
  + Các hoạt động mang tính lừa đảo.

  Giao dịch thái quá:
  Hành vi giao dịch thái quá có nghĩa là giao dịch thường xuyên và với số lượng lớn trên tài khoản của khách hàng nhằm mục đích nhận hoa hồng mà không nhằm đạt được các mục tiêu khách hàng đã đề ra. Đây là hành vi lạm dụng trách nhiệm ủy quyền của khách hàng.
  Một trong những biện pháp để ngăn chặn hành vi lạm dụng này là nhà đầu tư cần phải yêu cầu tất cả tài khoản mà mình ủy quyền cho nhà môi giới chứng khoán phải được bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán xem xét thường xuyên.

  Vay và cho vay tiền và chứng khoán:
  Vay tiền và mượn chứng khoán của khách hàng: Các nhà môi giới chứng khoán bị cấm vay tiền hay mượn chứng khoán từ khách hàng trừ khi khách hàng là ngân hàng hay các tổ chức tài chính có chức năng thực hiện việc cho vay tiền và chứng khoán. Cho khách hàng vay tiền và chứng khoán: Các nhà môi giới chứng khoán cũng bị cấm cho khách hàng vay tiền hay chứng khoán. Quy định này không áp dụng cho nghiệp vụ các nhà môi giới chứng khoán cho vay theo nghiệp vụ thông thường.

  Công bố không đúng thông tin :
  Các nhà môi giới chứng khoán không được phép nói không đúng về bản thân hay về các dịch vụ của công ty mình đối với nhà đầu tư như :Trình độ, kinh nghiệm và học vấn, loại hình dịch vụ phục vụ khách hàng, các loại phí
  Việc công bố không chính xác hay không công bố các sự kiện quân trọng liên quan đến những vấn đề trên cũng bị coi là xuyên tạc. Khách hàng sẽ phải khó khăn khi so sánh chất lượng dịch vụ giữa các công ty môi giới chứng khoán nói chung và các nhà môi giới nói riêng nếu khách hàng không được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác liên quan đến vấn đề chuyên môn.
                                                                                                               www.v2htrader.com
  Post a Comment

  Tin chứng khoán

  Tìm hiểu Quỹ đầu tư