• Breaking News

  Sunday, 28 June 2015

  Nắm vững pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán

  Các nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán cần phải nắm rõ và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật cũng như các quy định, nguyên tắc của thị trường chứng khoán để tránh được những sai phạm trong việc mua bán chứng khoán có thể gây thiệt hại về mặt vật chất cũng như về mặt pháp lý.

  Hoạt động mua bán chứng khoán của nhà đầu tư có thể bị giám sát hay không?

  Hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung luôn được theo dõi giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, Tại hầu hết các nước, việc theo dõi và giám sát hoạt động giao dịch của các nhà đầu từ thuộc thẩm quyền của một cơ quan Nhà nước. Nhiều nước còn cho phép Sở Giao dịch chứng khoán tham gia giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán và cung cấp bằng chứng cho các cơ quan có thẩm quyền về những hành vi giao dịch không công bằng.


  Những hành vi nào bị cấm trên thị trường chứng khoán?
  • Thao túng thị trường
  Thao túng thị trường hay lũng đoạn thị trường được hiểu theo cách đơn giản nhất là mua hoặc bán một chứng khoán nào đó để tạo ra hình ảnh giả tạo về giao dịch sôi động đối với chứng khoán đó, từ đó tác động đến hành vi mua hoặc bán chứng khoán của các nhà đầu tư khác.
  Theo quy định pháp luật hiện hành thì những cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau bị coi là hành vi thao túng thị trường:
  • Tự mình hoặc thông đồng với người khác thực hiện đồng thời việc mua hoặc bán một loại chứng khoán nhằm mục đích tạo ra cung cầu hoặc giá cả giả tạo.
  • Mua bán một loại chứng khoán và không thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán. Hành vi này góp phần tạo ra cảm giác giả tạo về sự sôi động trong hoạt động mua bán chứng khoán của một loại chứng khoán nào đó và tạo ra quan hệ cung cầu giả tạo trên thị trường.
  http://www.v2htrader.com/search/label/Kinh%20nghi%E1%BB%87m

  Giao dịch không thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán
  • Một người đồng thời đặt lệnh mua và lệnh bán trong cùng một phiên giao dịch nhằm mục đích làm biến động giá chứng khoán.
  • Một người mở nhiều tài khoản ở các công ty chứng khoán khác nhau hoặc nhờ người thân đứng tên các tài khoản cho mình và thực hiện việc mua đi bán lại giữa các tài khoản này với nhau ( còn gọi là giao dịch giá cách ).
  • Một nhóm người câu kết với nhau mua bán một loại chứng khoán sao cho sau một thời gian số chứng khoán trên tài khoản không đổi nhưng giá chứng khoán trên thị trường thay đổi.

  Giao dịch nội gián
  Đây là việc tổ chức hoặc cá nhân sử dụng các thông tin nội bộ chưa được công bố công khai của tổ chức niêm yết để thực hiện việc mua hoặc bán chứng khoán của tổ chức đó.
  Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, những người thực hiện hành vi giao dịch nội gián có thể bị xử phạt hành chính.
  Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, hành vi giao dịch nội gián cũng như thao túng thị trường cần sớm được bổ sung vào Bộ luật hình sự với những chế tài phù hợp.

  Vi phạm quy định báo cáo đối với những cổ đông lớn
  Đây là một trong những quy định rất phổ biến trên thế giới nhằm bảo vệ công ty niêm yết trước nguy cơ bị thâu tóm bởi những kẻ đầu cơ hoặc những đối thủ cạnh tranh….
  Những nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết của một công ty có nghĩa vụ báo cáo cho trung tâm Giao dịch chứng khoán khi thực hiện việc mua bán chứng khoán làm thay đổi tỷ lệ nắm giữ nói trên.

  Hãy thận trọng khi tham gia giao dịch
  • Khi tham gia mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán, ngoài việc phải thông hiểu các hành vi bị cấm và hạn chế trên thị trường, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác nhằm tránh bị lôi kéo vào các hoạt động giao dịch không công bằng.
  • Để tránh bị thiệt hại về tiền của cũng như bị lợi dụng vào mục đích lũng đoạn thị trường, nhà đầu tư cần lưu ý đến những điểm sau:

  + Các thông tin trên thị trường thường rất đa dạng khiến người đầu tư gặp khó khăn trong quyết định mua bán, do đó cần phải xem xét tính xác thực và độ tin cậy của những thông tin đó trước khi quyết định đặt lệnh.
  + Phải thường xuyên kiểm tra tài khoản cổ phiếu của mình để đề phòng trường hợp số tài khoản bị người khác lợi dụng để thực hiện giao dịch.
  + Không nên ủy thác cho người khác thực hiện việc mua bán trên tài khoản của mình hoặc đưa tiền cho người khác kinh doanh chứng khoán đó mà không biết rõ mục tiêu và chiến lược kinh doanh của người đó.
  + Không nên đứng tên giùm để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho người khác.

                                                                                                   www.v2htrader.com

  Post a Comment

  Tin chứng khoán

  Tìm hiểu Quỹ đầu tư